ระบบรับสมัครออนไลน์  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

  ประกาศ

 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เปิดระบบให้ทำการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) รอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 - วันที่ 21 เมษายน 2560
 • แนวทางการส่งเอกสารประกอบการสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.pccms.ac.th ในหัวข้อขั้นตอนการสร้าง link address เพื่อส่งหลักฐานการสมัคร
 • ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและการส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.pccms.ac.th
 • สำหรับผู้สมัครที่ต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถ download แบบฟอร์ม CH05 ได้ที่นี่ https://goo.gl/ZIzuzN
 • หมายเหตุ สำหรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สามารถ download แบบฟอร์ม CH03 ได้ที่นี่ https://goo.gl/nrHa1y
 • สำหรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สามารถ download แบบฟอร์ม CH03 ได้ที่ https://drive.google.com/a/ccc.or.th/file/d/0B1X0oY7CdSGbVl9lQi1EUm1SV0E/view?usp=sharing
 •   สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนใช้งานระบบ

       ผู้สนใจเข้าศึกษาโดยผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ จะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบก่อน ซึ่งจะทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งมีสิทธิสมัครในทุกๆ โครงการที่เปิดรับ

       มีปัญหาด้านการใช้งาน กรุณาติดต่อ สำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร.02 576 6873, 02 576 6876-9 (ในวัน/เวลา ราชการ)

      ส่งอีเมล์ยืนยันอีกครั้ง

    สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว

      ลืมรหัสผ่าน