ระบบรับสมัครออนไลน์  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

  ประกาศ

 • ทดสอบระบบ
 • pccms ทดสอบประกาศ
 •   สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนใช้งานระบบ

       ผู้สนใจเข้าศึกษาโดยผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ จะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบก่อน ซึ่งจะทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งมีสิทธิสมัครในทุกๆ โครงการที่เปิดรับ

       มีปัญหาด้านการใช้งาน กรุณาติดต่อ รศ.ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ โทร. 02 - 5766636 หรือ หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร. 02 - 5766312

      ส่งอีเมล์ยืนยันอีกครั้ง

    สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว

      ลืมรหัสผ่าน