ระบบรับสมัครออนไลน์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

  ประกาศ

 • ขณะนี้ระบบเปิดให้ "ทดสอบ" เป็นการภายในเท่านั้น ข้อมูลการสมัครไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในช่วงการรับสมัครจริงได้
 • ขั้นตอนการเข้าระบบสมัครเข้าศึกษา https://drive.google.com/open?id=1R8XqQHp826TX3wiNz4GDzhcjNL6aBEhb
 • เอกสารแบบฟอร์ม CH03 สำหรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สามารถ download ได้ที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1XE0q6iAjZ7DRBcZ7GqU7uhzIA2lIh3Vl
 •   สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนใช้งานระบบ

       ผู้สนใจเข้าศึกษาโดยผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ จะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบก่อน ซึ่งจะทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และมีสิทธิสมัครในทุกๆ โครงการที่เปิดรับ

       มีปัญหาด้านการใช้งาน กรุณาติดต่อ
  - หลักสูตรรังสีเทคนิค โทร. 02 576 6633 หรือ [email protected]
  - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โทร. 02 576 1916 หรือ [email protected]
  - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โทร. 02 576 6876 หรือ [email protected]
       ทั้งนี้ในวัน/เวลา ราชการเท่านั้น

      ส่งอีเมล์ยืนยันอีกครั้ง

    สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว

      ลืมรหัสผ่าน