วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ระบบรับสมัครออนไลน์

Chulabhorn Royal Academy Admission System
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

การยืนยันการใช้งานระบบ

Resend Confirmation Email

มีปัญหาด้านการใช้งาน กรุณาติดต่อ

- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โทร. 02-576 6600 ต่อ 8477, 8481, 8485 ,  064-2174125 หรือ [email protected]
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ) โทร. 02 576 6600 ต่อ 8484 , 8487 , 064 - 2173925

     ทั้งนี้ในวัน/เวลา ราชการเท่านั้น